Menu
Sluit

Privacy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Zuid Nederlandse Theatermaatschappij B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Theater aan de Parade.

Verwerking van persoonsgegevens door Theater aan de Parade

Theater aan de Parade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.theateraandeparade.nl en haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.

Ook hechten wij eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Theater aan de Parade verzamelt en voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Theater aan de Parade staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Theater aan de Parade. Het meest actuele privacystatement kunt u altijd vinden via de volgende link: theateraandeparade.nl/privacy.

Doel van de gegevensverwerking

Theater aan de Parade verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theater aan de Parade kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Theater aan de Parade afnemen. Daarnaast verzamelt Theater aan de Parade gegevens van bezoekers van de website en van ontvangers van de Theater aan de Parade nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:

 • Om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
 • Voor marketingactiviteiten van Theater aan de Parade, in het bijzonder om gasten per e-mail, nieuwsbrief of post te kunnen informeren over Theater aan de Parade, de voorstellingen waarvoor Theater aan de Parade kaarten verkoopt en (andere) producten en diensten van het theater, en om deze informatie zo goed mogelijk op de gast af te stemmen. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje ‘Nieuwsbrief’ in dit privacystatement;
 • Afhandeling van de door u gevraagde informatie. Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven;
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Theater aan de Parade. Dit doen we op twee manieren: direct (o.b.v. de gegevens die u aan ons verstrekt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren, waarover u meer kunt lezen onder het kopje ‘Cookies’ in dit privacystatement;
 • Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Theater aan de Parade van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrief

Via een speciaal aanmeldformulier op de website van Theater aan de Parade kunt u zich aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief. U ontvangt deze nieuwsbrief met informatie over (bij)boekingen, nieuws en theatertips maximaal een keer per week.
Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden, wordt u via een afmeldlink onderaan in de mail de mogelijkheid geboden u uit te schrijven (“opt-out”). Indien u ervoor kiest gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid, ontvangt u van Theater aan de Parade geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (“servicemails” met een wijziging van aanvangstijd of zaal, afgelasting, informatie over uw bezoek, etc.). 
Als dat niet lukt of als u wilt dat Theater aan de Parade uw gegevens in het geheel niet voor marketingactiviteiten gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@theateraandeparade.nl.

Servicemail

Als u tickets koopt gaat u ermee akkoord dat wij u een servicemail sturen voorafgaand aan de voorstelling. Hierin vindt u relevante informatie over de voorstelling, zoals aanvangstijd, eindtijd, de aanwezigheid van een pauze en eventuele wijzigingen in de voorstelling. Ook is het mogelijk dat wij u na afloop een servicemail sturen om u te bedanken voor uw bezoek en u te vragen naar uw ervaring.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en deze zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web. De website van Theater aan de Parade maakt gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren en om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. 
De website van Theater aan de Parade maakt gebruik van functionele, analytische, social media en advertising cookies. 
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de zoekfunctie op de site. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe je gebruik maakt van onze website. Deze inzichten verwerken we om onze website te verbeteren. De social media cookies zorgen ervoor dat u YouTube videos kunt afspelen op onze website. De advertising cookies houden bezoekersaantallen en de klantreis bij, waardoor wij in staat zijn om het websitegebruik te verbeteren en advertenties te monitoren. 
U kunt bij uw browser onder ‘Instellingen’ opgeven dat cookies geweigerd moeten worden of dat u een melding ontvangt wanneer cookies worden verzonden.

Een compleet overzicht vind je hier.

Bereikbaarheid

Je kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Facebook, en LinkedIn bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Werving

We willen een zo groot mogelijk publiek van theater laten genieten. Daarom werven wij nieuwe bezoekers, sponsoren, zakelijke relaties en nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij van hen contactdetails en interessegebieden.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

Winacties

Als u mee doet aan een winactie om vrijkaarten te winnen voor een voorstelling, behouden wij ons het recht voor om een e-mail te sturen naar de winnaar van deze actie, alsmede in enkele gevallen de niet-winnaars een leuke aanbieding per e-mail te doen voor dezelfde voorstelling.

Anoniem kaarten bestellen

Wij bieden u de mogelijkheid om anoniem kaarten voor onze voorstellingen te bestellen. Vooralsnog is dit alleen mogelijk aan de kassa van Theater aan de Parade. Let wel: indien er wijzigingen zijn rondom een voorstelling of andere zaken waar wij bezoekers van op de hoogte moeten brengen, zijn we helaas niet in staat om u daarover te informeren.

Sollicitatiedoeleinden

Als u solliciteert voor een functie bij Theater aan de Parade, gebruiken wij uw gegevens enkel voor de sollicitatieprocedure. Indien wij uw gegevens langer willen bewaren voor het geval een andere passende functie vrijkomt, zullen wij hiervoor altijd toestemming aan u vragen.

Privacy van kinderen

Als u jonger bent dan 16 jaar, moet er eerst toestemming zijn van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger om uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen u geen gegevens aan ons te verstrekken als u jonger bent dan 16 jaar en hiervoor geen toestemming heeft van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Theater aan de Parade heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Theater aan de Parade verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten die een ticket kopen, opdrachtgevers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten.
 • Gerechtvaardigd belang
  Theater aan de Parade heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden door persoonsgegevens te verzamelen.
 • Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  Theater aan de Parade dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt Theater aan de Parade uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen bij een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.
 • Leveranciers en onderaannemers die voor Theater aan de Parade werken
  We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.
 • Overheidsinstanties
  Indien hier een wettelijke verplichting toe is, kunnen gegevens gedeeld moeten worden met overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.
 • Samenwerking
  Met Willem Twee Muziek en Beeldende Kunst hebben we een samenwerkingsovereenkomst die zowel Willem Twee als Theater aan de Parade toestaat om gegevens van bezoekers uit te wisselen. Met andere partijen wisselen wij geen gegevens uit, tenzij er expliciet een verwerkingsovereenkomst getekend wordt die een uitwisseling van bezoekersgegevens toestaat.

Hoe lang bewaart Theater aan de Parade uw persoonsgegevens?

Theater aan de Parade bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt met een vraag of klacht, worden uw gegevens bewaard zolang als dat naar de aard van uw vraag of klacht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Onze werknemers respecteren hierbij de vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Accountgegevens worden bewaard totdat de betrokkene zijn/haar account bij ons opheft. Een verzoek hiertoe kan te allen tijde worden ingediend per post of per e-mail, u vindt de contactgegevens hiervoor onder het kopje ‘Contact’ in dit privacystatement.
 • Bij een sollicitatieprocedure gebruiken wij uw gegevens enkel voor de sollicitatieprocedure (maximaal 3 maanden). Indien wij uw gegevens langer willen bewaren voor het geval een andere passende functie vrijkomt, zullen wij hiervoor altijd toestemming aan u vragen. In dat geval bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Theater aan de Parade van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theater aan de Parade;
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij in electronische vorm beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdracht sturen naar info@theateraandeparade.nl of per brief naar ons postadres, t.a.v. de Afdeling Marketing. Telefonische verzoeken kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. We reageren binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek. We zullen altijd proberen om bij een dergelijk verzoek uw identiteit te verifiëren.

Heeft u een vraag of een klacht over de wijze waarop Theater aan de Parade uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u daarover mailen naar info@theateraandeparade.nl.

Copyright

Deze website is gemaakt door Zicht en wordt onderhouden door Theater aan de Parade. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audiovisuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Theater aan de Parade worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater aan de Parade. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten

Alle rechten van intellectueel en/of industrieel eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Theater aan de Parade, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater aan de Parade.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over het privacystatement van Theater aan de Parade en in verband met de verwerking door Theater aan de Parade van uw gegevens, kunt u zich richten tot de Afdeling Marketing, via info@theateraandeparade.nl of per brief naar ons postadres.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Theater aan de Parade uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden via info@theateraandeparade.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Laatste wijzigingen: 2 juni 2022