Menu
Sluit

Willem Twee toonzaal

Willem Twee toonzaal is een kleine, sfeervolle concertzaal die gehuisvest is in een oude Bossche synagoge. In de toonzaal wordt klassieke en actuele muziek, jazz en wereldmuziek uitgevoerd, maar wordt ook aan elektronische muziek een podium geboden. Willem Twee toonzaal programmeert actueel, onderscheidend, met onderlinge verbanden en met een hoogwaardig niveau. Diversiteit is het handelsmerk: jaarlijks vinden meer dan honderd concerten met topensembles en -musici. Willem Twee toonzaal behoort, mede vanwege zijn intieme sfeer en prachtige akoestiek, tot een van de meest favoriete podia in Nederland.

Adres:
Prins Bernhardstraat 4
5211 HE 's-Hertogenbosch

Bekijk hier de route.

Corona-maatregelen:
Bezoekers van de toonzaal worden geacht zich aan de bewegwijzering te houden en worden verzocht een registratieformulier in te vullen om een eventueel onderzoek van de GGD mogelijk te maken. Willem Twee muziek en beeldende kunst gaat uiteraard vertrouwelijk met alle gegevens om en zal ze voor geen ander doel inzetten dan bovengenoemd. 

Wij doen er natuurlijk alles aan om jouw bezoek aan de Willem Twee toonzaal op een veilige manier te laten verlopen. Wij volgen alle richtlijnen van het RIVM. De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers, medewerkers en artiesten staan voorop. Tijdens het gehele theaterbezoek wordt rekening gehouden met de 1,5 meter-regel en er zijn extra hygiënemaatregelen getroffen. 

Huisregels rondom Corona

  • Houd altijd 1,5 meter afstand. 
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Was regelmatig je handen.
  • Blijf bij klachten thuis.
  • Je mag naast je lief zitten, of naast je huisgenoot. Geen huisgenoten en met meer dan 2 personen? Houd ook in de zaal 1,5 meter afstand.
  • Zorg goed voor elkaar. Samen zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving.

We hebben door het hele theater uiteenlopende maatregelen genomen waardoor onze bezoekers, ons personeel en onze artiesten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. 
Wij vragen u bij het kopen van uw kaarten of alle bezoekers uit één huishouden zijn. Vanaf 3 personen dient het uit 1 huishouden te bestaan. Bij 2 personen mogen het ook 2 huishoudens zijn. Is dit niet het geval, vragen wij u om uw kaarten apart te bestellen. Op deze manier zorgt ons verkoopsysteem ervoor dat u op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar wordt geplaatst. Als u hier niet uitkomt, kunt u contact met ons opnemen op: info@theateraandeparade.nl of op werkdagen tussen 13.00 uur – 17.00 uur via 073-6809 809.