Privacystatement

 

Theater aan de Parade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.theateraandeparade.nl en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gast verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden.

Persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doel van de gegevensverwerking
Theater aan de Parade verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Theater aan de Parade kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Theater aan de Parade afnemen, van bezoekers van de Theater aan de Parade website en van leden van de Theater aan de Parade nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de volgende doeleinden:

  • om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
  • voor direct marketingactiviteiten van Theater aan de Parade, in het bijzonder om gasten te kunnen informeren over Theater aan de Parade, de voorstellingen waarvoor Theater aan de Parade kaarten verkoopt en (andere) producten en diensten van het theater, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
  • om de nieuwsbrief van Theater aan de Parade toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Theater aan de Parade van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Theater aan de Parade. Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden, wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Theater aan de Parade gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail (“opt-out”). Indien u ervoor kiest gebruik te maken van de “opt-out” mogelijkheid, ontvangt u van Theater aan de Parade geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht (wijziging van aanvangstijd of zaal, afgelasting, etc.).
Als dat niet lukt of als u wilt dat Theater aan de Parade uw gegevens in het geheel niet voor marketingactiviteiten verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@theateraandeparade.nl.

Vraag of klacht
Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt met een vraag of klacht, worden uw gegevens bewaard zolang als dat naar de aard van uw vraag of klacht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Onze werknemers respecteren hierbij de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Sollicitatiedoeleinden
Als u solliciteert voor een functie bij Theater aan de Parade, gebruiken wij uw gegevens enkel voor de sollicitatieprocedure.

Privacy van kinderen
Als u jonger bent dan 16 jaar, moet er eerst toestemming zijn van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen u geen gegevens aan ons te verstrekken als hiervoor geen toestemming is van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaren gegevens
Theater aan de Parade respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Beveiliging
Theater aan de Paradeheeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web. Theater aan de Parade (www.theateraandeparade.nl) maakt gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren en om u te herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en bezoekersaantallen te monitoren d.m.v. Google Analytics. Theater aan de Parade gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van Theater aan de Parade en in verband met de verwerking door Theater aan de Parade van uw gegevens, kunt u zich richten tot:

Theater aan de Parade
t.a.v. Afdeling publiciteit
Parade 23
5211 KL ’s-Hertogenbosch

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Copyright
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Theater aan de Parade. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audiovisuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Theater aan de Parade worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater aan de Parade. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Theater aan de Parade, de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater aan de Parade.

Wijzigen statement
Dit privacystatement kan door Theater aan de Parade worden aangepast. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Theater aan de Parade.

Theater aan de Parade
Parade 23
5211 KL ’s-Hertogenbosch

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.